Resultate

Hlavní materiály

Tyto klíčové materiály jsou určeny především zemědělským poradcům, kteří jsou prostředníkem mezi vědou a praxí a vedou a podporují zemědělské podniky při vytváření individuálních strategií v oblasti klimatu. Cílem je však také umožnit ambiciózním zemědělcům, aby se na výzvy spojené se změnou klimatu připravili samostatně. Důležité je nejen to, jaká opatření na ochranu klimatu a adaptaci na něj budou nakonec v zemědělském podniku realizována, ale především to, jak lze organizovat rozhodovací procesy a aby nakonec vedly k jejich realizaci. Byl definován částečně standardizovaný postup pro poradenský proces optimalizovaný z hlediska zdrojů.

Pracovní balíček 2: Konzultační kurz ClimateFarming

Tento pracovní balíček nabízí komplexní nabídku konzultací, které podporují zemědělce při uplatňování strategií přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů. Cílovou skupinou tohoto odborného školení jsou konzultanti, kteří chtějí svým zemědělcům nabídnout znalosti a dovednosti, jak aplikovat nejnovější pokroky v oblasti regenerativního zemědělství a zemědělství odolného vůči změně klimatu, jakož i inovativní přístupy k řešení klimatických a environmentálních problémů v zemědělství.

Pracovní balíček 3: Kurz pro školitele v oblasti zemědělství zaměřeného na klima

Tento pracovní balíček nabízí materiály pro školitele k poradenství v oblasti ClimateFarming. Přímými cílovými skupinami těchto aktivit pracovního balíčku 3 jsou: Pedagogové odborného vzdělávání a přípravy, učitelé z vysokých škol, školitelé, zemědělští poradci. Naším cílem je, aby se účastníci školení seznámili s obsahem Konzultace ClimateFarming.

Pracovní balíček 4: Implementace Climate Farming

Tento pracovní balíček nabízí zemědělcům a školitelům materiály o tom, jak v zemědělských podnicích uplatňovat znalosti a dovednosti získané v předchozích pracovních balíčcích.

Pracovní balíček 5: Online výuka v řízení klimatu

Výsledky budou k dispozici v roce 2024.