Školení na univerzitě v Kasselu (Německo) o tom, jak poradit zemědělcům v oblasti přizpůsobení se klimatu

Školení pořádala společnost TRIEBWERK se skupinou studentů Fakulty ekologického zemědělství na univerzitě v Kasselu ve Witzenhausenu. Zájem o modul byl velký: do kurzu bylo přijato deset studentů, ale na čekací listině bylo několik dalších studentů. Pro první externí školení však byl stanoven limit účastníků, aby se všichni mohli aktivně zapojit a poskytnout zpětnou vazbu. Přijati byli studenti na konci bakalářského studia nebo v magisterském studiu.

Kurz se skládal ze čtyř online termínů s doplňujícími materiály k četbě, domácího úkolu a dvoudenního prezenčního školení ve Witzenhausenu ve dnech 20.-21. listopadu 2023. První tři online termíny zahrnovaly prezentace a diskuse, jakož i interaktivní prvky o přizpůsobování se klimatu a zemědělství a první seznámení s metodou ClimateFarming. V posledním online termínu jsme pozvali odborníka z Centra klimatických služeb v Německu, který uspořádal prezentaci o klimatických modelech, klimatických informacích a o tom, jak mohou být užitečné pro adaptaci na změnu klimatu v zemědělství.

Ve dvou dnech osobního školení bylo studentům představeno 5 kroků cyklu ClimateFarming, které jsou jádrem tohoto projektu, a to střídavě formou cvičení a diskusí a formou studentských prezentací. Součástí prvního dne bylo také praktické cvičení na nedaleké lokalitě, kde se prováděla analýza rýče.

Studenti za tento modul získali prostřednictvím Univerzity v Kasselu 1 ECTS kredit.