Projektové dny ve Velkých Hostěrádkách, Česká republika

Projekt úspěšně pokračuje! Nyní jsme měli již druhé prezenční setkání, tentokrát u našich českých partnerů AMPI a Ekofarma Probio. Do vinařství Veritas ve Velkých Hostěrádkách se 18.-21. dubna 2023 vypravilo osm členů projektového týmu. První část setkání byla věnována řízení projektu.

Získali jsme také přehled o tom, co se nám zatím podařilo a jak se budou řešit další úkoly. Zejména jsme se opět blíže seznámili s našimi cílovými skupinami.


Využili jsme praktický přístup a vytvořili jsme tzv. persony. Popsali jsme fiktivní osoby, které představují naše konkrétní cílové skupiny. Persona pomáhá reduktivním způsobem zachytit komplexnost a heterogenitu charakteristik dané skupiny. Ty nám budou vodítkem při tvorbě různých výstupů.

Během následujícího 1,5 dne jsme v rámci intenzivního školení školitelů testovali dosud vytvořené školící a poradenské materiály. Na fiktivní farmě jsme prošli celým poradenským cyklem, jehož cílem je přizpůsobit farmu klimatickým změnám. Komplexní a vysoce profesionální školicí materiály vyvinuté partnerskou společností Triebwerk byly optimalizovány v diskusích, kterých se velmi aktivně zúčastnili všichni partneři.

Poslední den jsme mohli zemědělcům předat to, co jsme již vytvořili, v rámci Dne otevřených dveří na farmě českého partnera Ekofarma Probio. V rámci dne proběhlo několik prezentací. Například pan Janos Wack a Nils Tolle ze společnosti Triebwerk prezentovali zemědělcům informace o agrolesnictví a praktické zkušenosti s agrolesnictvím z jejich praxe. Místním zemědělcům jsme představili také celý projekt ClimateFarming. Také jsme si společně prohlédli celou Ekofarmu Probio, provedli posouzení půdy a stanoviště a nakonec se dozvěděli, na co si dát pozor při výsadbě stromů. Prohlídka farmy názorně ukázala, jak důležitý přínos může mít tento partner pro náš projekt.

Pestrý společenský program organizovaný našimi hostiteli, společnostmi AMPI a Ekofarma Probio, významně přispěl k úspěchu těchto dnů a dále posílil týmového ducha. K vrcholům patřila ochutnávka vín ve vinařství Veritas, které patří našemu hostiteli panu Pavlovi a společně strávený večer v Brně.

Všichni se těšíme na další plodnou spolupráci a zejména na příští prezenční setkání v Lucemburku v únoru 2024.