Projekt ClimateFarming prezentovaný na Dni odborné přípravy a spolupráce v Mnichově, Německo

Partner našeho projektu CEFE International byl pozván německou národní agenturou BIBB k účasti na Training and Cooperation activity (TCA), pořádané v Mnichově ve dnech 14. až 16. června 2023. Tato akce měla slogan Green Erasmus: cesty k udržitelným projektům a institucím. Hlavním cílem TCA bylo zvýšit povědomí o otázkách udržitelnosti v rámci programu Erasmus+ a navázat nebo posílit evropská partnerství pro spolupráci.

Gudrun Voggenreiterová jako jedna z facilitátorů akcí v otevřeném prostoru měla možnost představit projekt ClimateFarming téměř 70 účastníkům ze 14 evropských zemí. Ohlasy a reakce na téma našeho projektu byly jednoznačné: ochrana klimatu a adaptace v zemědělství je jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Tuto síť budeme i nadále využívat spolu s dalšími projekty ERASMUS+ k šíření výsledků projektu ClimateFarming.

Bylo fantastické vidět, kolik organizací touží začlenit ekologické dovednosti do svých vzdělávacích programů, aby tak přispěly ke zmírnění změny klimatu.