Farmářský workshop na farmě Hof Tolle (Německo)

Projekt ClimateFarming se setkává s praxí! Farmářský workshop na farmě Hof Tolle byl iniciován společností Triebwerk a samotnou farmou Hof Tolle. Kromě prezentace samotného projektu ClimateFarming se farmářský workshop zaměřil hlavně na praktickou využitelnost různých adaptačních opatření.
Protože konsorcium projektu ClimateFarming má zájem o spolupráci s partnery se stejným zaměřením, zúčastnila se tohoto workshopu také organizace „Netzwerk Ökolandbau und Kompost Hessen (NÖK)“, která se zabývá udržitelným zemědělstvím a výzkumem na farmách, a přinesla své zkušenosti. Zapojila se také organizace „Netzwerk Praxisforschung Hessen“, která představila svou síť a současné výzkumné úsilí týkající se odolnosti zemědělských výrobních systémů vůči suchu.
Hlavním zaměřením workshopu bylo téma „Nové a alternativní plodiny“ a „Využití kompostu v ekologickém zemědělství“, obě témata se zaměřením na přizpůsobení se klimatu a zmírnění jeho dopadů na úrovni zemědělských podniků. Po teoretickém úvodu do obou témat byli účastníci odvezeni na ukázku polních pokusů. Na poli jim zástupce farmy Hof Tolle vysvětlil, jak realizují adaptační opatření „Nové a alternativní plodiny“ a objasnil výzvy i omezení. Stejně tak prezentoval aplikaci kompostu na pokusu s čirokem. Očekávané přínosy vysvětlil Tommy Schirmer (NÖK).
Na poli bylo zahájeno diskusní kolo, v němž mohli zemědělci a poradci vznášet své otázky. Kromě toho byli zemědělci požádáni, aby uvedli své největší pochybnosti a obavy týkající se zavádění nových nebo alternativních plodin do jejich osevního postupu. Odpovědi jsou vyhodnoceny v části „Analýza zpětné vazby účastníků“. Při ukázce polního pokusu s cizrnou představila odbornice z organizace Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (Helena Knaus) přehled týkající se současné úrovně produkce cizrny v Hesensku a problematiky dvou zkušebních pokusů v jižním Hesensku.
Po skončení oficiální části farmářského semináře na farmě Hof Tolle nabídl provozovatel kompostárny v severním Hesensku (Stephan Margraf) účastníkům prohlídku zařízení, což mnozí účastníci ocenili.
Zpětná vazba od účastníků: Aspekt řízení a rozvoje zemědělských podniků, který je jádrem projektu ClimateFarming, byl vnímán jako velmi zajímavý. Jedním z návrhů pro nadcházející seminář pro zemědělce je téma „Rozvoj farmy“ a poskytnout odpovídající vstupy a cvičení.